Jaвни позива позориштима

Позивају се регистроване позоришне групе, које су заинтересоване да у радној 2014./2015. години реализују своје позоришне представе за децу у вртићима ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, да своје понуде поднесу техничком секретару установе у периоду 29.09.2014 до 06.10.2014. на адреси Павла Симића 9, Нови Сад.

Заинтересовани ће бити контактирани у периоду од десет дана након завршетка прикупљања пријава.

Обавештење за родитеље

Деца из вртића „Златне греде“ од 1.09.2014. боравиће у следећим вртићима:

1. Млађа јаслена група (2013.) врић „Вила“ Војвођанских бригада 14

2. Старије јаслене групе (2012.) вртић „Различак“ Народног фронта 45

3. Млађа група (2011.) вртић „Плави зец“ Милетићева 22

4. Најстарија група (2008.) вртић „Веверица“ Висарионова

Обавештења

Обавештавамо родитеље да од сутра 20.08.2014. могу да поднесу:
- пријаве за упис и
- захтеве за премештај деце.
Служба социјалне заштите.

Субвенционисање вртића

Обавештавају се родитељи, односно старатељи деце предшколског узраста да су утврђени  услови за пружање финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у верификованим приватним предшколским установама на територији Града Новог Сада, на основу Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице („Службени лист Града Новог Сада“ број 37/2014), коју је донела Скупштина Града Новог Сада.

 

Захтев за остваривање финансијске помоћи за период од 1. 9. 2014.  до 31. 8. 2015. године подноси се од 11.8. 2014. године, радним данима од 8-14 часова, а средом од 8-17 часова, у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у Улици Павла Симића број 9.

 

Право на подношење захтева, односно коришћење финансијске  помоћи, има лице које непосредно брине о детету које до сада није могло бити уписано у Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад, услед недовољног капацитета ове установе, уз услов да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Града Новог Сада.

Подносилац захтева није у обавези да доставља доказе о испуњености услова за остваривање финансијске помоћи, јер ће се прибављати службеним путем.

Заинтересована лица могу преузети образац захтева од 11. августа 2014. године на следећим местима:

1. у приватним предшколским установама, уколико је дете већ уписано у ту установу

2.  у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, уколико је родитељ до сада подносио захтев за пријем детета у ову установу, а дете није примљено и

3. на сајту Града Новог Сада, на адреси www.novisad.rs

 

Попуњен и оверен образац од стране приватне предшколске установе у коју је дете уписано, предаје се у Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад.

 

Захтев за субвенционирање вртића

Списак приватних вртића на територији града Новог Сада