Обележавање „Дечије недеље“

У оквиру Дечије недеље је реализован еколошко-естетси програм „Природа и човек – Култура једнакости“ за децу из инклуизвних група. Дружењу у Природњачком музеју и Ликовној радионици, претходиле су припреме у вртићима, рад васпитача и стручних сарадника у васпитним групама.

У периоду од 06.до 10. октобра, од 09.30 – 10.30 часова,  10 васпитних група је обишло сталну поставку у Природњачком музеју, са кустосом Мајкић Бојаном. Одржана је пројекција Еко спотова Заштићена природна добра Новог Сада, потом је уследио и разговор аутора филма Оливера Фојкара са децом. У ликовним активностима је учествовало пет васпитних група.

Те недеље, у периоду од 10.00 до11.00 часова, одржане су активности у Ликовној радионици. Разноврсне графичке технике су биле прилагођене деци: отискивање различитих предмета и материјала. Монотипија са плоче плексигласа сликане бојом, монотипија са плоче плексигласа премазане бојом и цртане оловком, сртање и сликање на великом формату угљеном, сепијом и темперама.

На крају недеље посвећене деци, 10. октобра у 11.00 часова организоавана је поставка и свечано отварање изложбе у Природњачком музеју. Изложба је отворена до 24. 10. 2014. сваким даном до 16.00 часова, осим недеље.

Појединим активностима у Музеју и у Ликовној радионици су  присуствовале просветне саветнице Весна Радуловић и Соња Миладинов, и том приликом им је представљен метод и облици рада са децом и васпитачима, сарадња са Галеријама  и Музејима, едукативно-естетски програми и програм рада Ликовне радионице и улога стручних сарадника за ликовно васпитање.

у овом програму учествовало је 10 васппитно-образовних група, 209 – оро деце, њихови родитељи, лични пратиоци, педагози, психолози и стручни сарадници за ликовно васпитање.

На задовољство  свих учесника и реализатора програма, све планиране активности су реализоване веома квалитетно, међусобно мотивационо повезане,  прилагођене узрасним карактеристикама деце, нарочито интересовањима и могућностима деце са сметњама. Оно што су деца искуствено видела и доживела у Музеју и пројекционој сали, на веома жив и непосредан начин,су насликали испред експоната у Музеју и у атељеу Ликовне радионице, користећи се  техникама отискивања, монотипије, цртања угљеном и сепијом, сликања темперама и уљаним пастелима.