Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Упис и остала документа

osmbanner1

Упис и остала документа

Поштовани родитељи,

на овој страници можете пронаћи потребну документацију за Kонкурс текуће године.
Време трајања Kонкурса 2017/2018 је од 03-21.априла 2017. године. Конкурс за упис деце у ПУ "Радосно детињство" Нови Сад, биће објављен у недељу 02. априла 2017. године у дневном листу "Дневник", а потом ће слободна места бити постављена и на сајт Установе.


Документа за упис можете погледати или преузети ради попуњавања:

Пријава на конкурс

Потврда да је дете здраво

Потврда за упис детета са сметњама у развоју

Обавештење за родитеље

 

 

Прикупљена документација се предаје у Управи ПУ „Радосно детињство“, ул. Павла Симића 9, у Шалтер сали од 03-21 априла 2017.

Радно време Шалтер сале, за време трајања Конкурса, је радним данима од 08.00 до 17.00 часова, а суботом од 08.00 до 14.00 часова.

Молимо родитеље да приликом попуњавања пријаве обрате посебну пажњу при уносу вртића за који желе да конкуришу за упис детета.

Треба навести вртиће у којима постоје слободна места за то годиште, односно тип боравка и језик на којем се реализује васпитно-образовни рад у тој групи.

На пријави ће се рангирати само они вртићи за које је расписан конкурс.

Родитељи чија су деца на листи чекања за упис морају такође да поднесу пријаве за упис и сву потребну документацију изузев извода из матичне књиге рођених.

Целодневни боравак одвија се у трајању од 11 часова, тј. од 06:00 до 17:00 часова (уколико постоји потреба, а на основу Анкете, коју родитељи попуњавају, у вртићима се радно време организује од 05:30 до 16:30 часова) , а полудневни од 7:30 до 12:30 часова, односно од 13:00 до 18:00 часова.

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 30/10, 45/10 и 10/12), право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ:
-    детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ,
-    детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља,
-    детета без родитељског старања и
-    детета са сметњама у развоју.
ПОТРЕБНО је уз захтев (образац), приложити један од следећих доказа:
-    Важеће решење о оствареном праву на дечији додатак,
-    Важеће решење о праву на новчану социјалну помоћ,
-    Изводе из матичне књиге рођених за сву децу истог родитеља
(подноси само родитељ за новоуписано дете трећег и сваког наредног реда рођења),
-    потврду Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно старатељску породицу,
-    Акт о разврставању детета са сметњама у развоју, односно налаз и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику,
Уз Захтев странка потписује Изјаву ( Образац 1) у којој се опредељује о томе да ли ће тражене податке прибавити сама или је сагласана да покрене захтев на основу кога орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.
Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева (члан 15. Одлуке).
Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31.08.2016. године.
Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 01-31. августа 2016. године, радним даном од 08.00-14.00 часова, а средом од 08.00-17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9.

 

Потребне обрасце, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите (тел. 021/420-439).

Потребне обрасце, можете погледати или преузети овде:

 

 

 

Остала документа:

 

 

 

 

 

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09...103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 49/16).

 

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица