Одштампајте ову страницу

Aдаптација уз присуство родитеља

adaptacija 14 MediumАДАПТАЦИЈА УЗ ПРИСУСТВО РОДИТЕЉА- МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА

Медицинске сестре-васпитачи: Славица Ћалушић и Александра Вукичевић организовале су активности како би се деца добро осећала први пут у вртићу.

АКТИВНОСТИ:

-ИГРЕ ЛОПТИЦАМА ,убацујемо их у цев и у корпу

-ИГРЕ РАЗНИМ ТРАКАМА, одмотавамо, намотавамо

-ИГРЕ ШУШКАВИМ МАТЕРИЈАЛОМ

-ОПЦРТАВАЊЕ ШАКЕ

 

ПАТКА И ПАЧИЋИ

На одласку деца узимају једно паче из корпе и сутрадан га враћају "мами патки".

adaptacija 1 Mediumadaptacija 13 Medium