Izaberite stranicu

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД број 1594/01 од 02.04.2018. године са Изменама и допунама број 4830/01 од 23.08.2018. године, Изменама и допуном број 1163/01 од 20.03.2020. године и Изменом број 1164/01 од 20.03.2020. године

Правила понашања у ПУ „Радосно детињство“

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду комисије за пријем деце

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Предшколски програм ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа

Процедуре – Поступања запослених у одређеним стањима угрожености здравља и појаве болести у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл.гласник РС“, бр46/2019 и 104/2020)

Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Сл. гласник РС“, бр 112/2017)

Одлука о расписивању конкурса

План јавних набавки 2021.

План јавних набавки 2021. – друга измена

План јавних набавки 2021. – трећа измена

План јавних набавки 2022.

Решења о избору кандидата

Решења о избору кандидата по конкурсу

Правилник о ближим условима исхране деце

Годишњи план рада 2021/2022 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад