Izaberite stranicu

Служба превентивно-здравствене заштите

СЛУЖБА ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Рад Службе превентивно-здравствене заштите у прдшколској установи дефинише Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Сл.гласник РС“, бр.112/2017), а у...

Служба исхране деце и централна кухиња

Правилна исхрана је битан предуслов за правилан раст, развој, очување и унапређење здравља, спречавање болести, подизање биолошког потенцијала и обезбеђење континуираног процеса формирања здравог човека. Законским прописима којима се уређује област предшколског...

Упис и остала документа

Поштована/и, Услуга „еВртић“ објављена је на Порталу, и налази се на https://euprava.gov.rs/usluge/6530   Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем...

Распоред активности деце

Боравак деце у вртићу реализује се кроз подршку добробити сваком детету. Програм који се реализује настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе. За дете програм се манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се развијају са...

Начин рада установе

Целодневни боравак одвија се у трајању од 11 часова, тј. од 06:00 до 17:00 часова (уколико постоји потреба, а на основу Анкете, коју родитељи попуњавају, у вртићима се радно време организује од 05:30 до 16:30 часова) , а полудневни од 7:30 до 12:30 часова, односно од...