Одштампајте ову страницу
петак, 14 август 2015 13:34

Лична карта Установе


ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД

Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9.


Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. Сва приградска места која припадају Општини Нови Сад обухваћена су мрежом вртића.

Делатност Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад остварује у 70 објеката.

 

У радној 2020/2021. години васпитно-образовни рад ће се остваривати у 684 васпитне групе.

Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима.

Поред објеката за боравак деце Предшколска установа ''Радосно детињство'' Нови Сад користи и:

  •     Управну зграду, која се налази у улици Павла Симића бр. 9.
  •     Централну кухињу, које се налази у ул. Привредникова бб.