Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Материјални услови за обављање делатности

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

субота, 15 август 2015 20:40

Материјални услови за обављање делатности установе

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

-    Буџет Града Новог Сада
-    Буџет Републике Србије
-    Буџет АП Војводине
-    Непосредни корисници услуга – родитељи
-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.)

Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014).

Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' бр.88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014), постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси градоначелник Града Новог Сада.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету Града Новог Сада и осталим изворима финансирања.

Реалност и реализација финансијског плана зависи од броја уписане деце и висине цене услуга за кориснике као и динамике и уредности  родитеља у плаћању и пружању услуга.

Више из ове категорије « Историјат Делатност Установе »
manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава