Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Служба Превентивно-здравствeне заштите

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

Служба Превентивно-здравствeне заштите

Превентивно – здравствена заштита деце предшколског узраста, која остварују боравак у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, базира се на основама закона о предшколском васпитању и образовању.

Програмски задаци превентивно – здравствене заштите деце, као и мере за очување и унапређење здравља деце, одвијају се кроз следеће области рада:

– дневна контрола здравственог стања деце на пријему и у току дана (на основу изгледа детета, прегледа коже и видљивих слузокожа, узимања анамнестичких података од родитеља или старатеља детета, њиховог запажања у погледу здравственог стања сумљивог на почетак болести и изолација болесног детета).

По потреби, код сумње на појаву болести детета, обавештавамо родитеља или старатеља детета уз савет за преглед код надлежног педијатра.

– стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца (редовно одржавање хигијене простора, температура, осветљеност, проветреност, као и хигијена и безбедност на отвореном простору).

– свакодневни здравствено – васпитни рад на формирању навика које воде ка очувању здравља деце (развијање културно – хигијенских навика, одржавања личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу), едукација родитеља у вези са личном хигијеном и начином исхране деце, заштита животне средине и друго.

– периодична контрола раста и развоја деце (антропометријска мерења) и преглед на педикулозу (вашљивост).

Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо у спречавању настанка и ширења инфективних болести и то:

– свакодневном контролом општих хигијенско – епидемиолошких услова (у простору где бораве деца, централним и дистрибутивним кухињама) и увидом у здравствено стање деце.

– родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета донесе потврду надлежног педијатра да дете може боравити у колективу.

– едукација запослених а посебно запослених на одржавању хигијене, припремању и сервирању хране.

– обезбеђивање потребних средстава за одржавање хигијене, посебно средстава за дезинфекцију.

– организовање поступака дезинфекције и дератизације.

– контрола здравственог стања запослених, изолација оболелих и полугодишњи санитарни прегледи у циљу откривања клицоноша и оболелих, а у случајевима позитивног налаза спроводиће се мере забране рада до обескличења.

– едукација деце – активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце у колективу (одржавање хигијене тела, исхране) применом одговарајућих здравствено – васпитних активности адекватних њиховом узрасту.

У оквиру здравственог васпитања обележавају се теме из календара здравља, значајне за рад са децом.

Сарадња са родитељима остварује се индивидуално и путем родитељских састанака.

Сарадња са стручним институцијама одвијаће се у циљу програма превентивно – здравствене заштите.

Стручно усавршавање одвијаће се индивидуално путем семинара и у сарадњи са здравственим институцијама.

Реализацију програмских задатака превентивно – здравствене заштите спроводе сарадници и медицинске сестре за превентивно здравствену заштиту.

 

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава