Izaberite stranicu

Имејл адреса социјалне службе:

socijalard@gmail.com

ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕМЕШТАЈ:
Захтев за премештај можете преузети са сајта, одштампати, попунити и предати лично у Павла Симића бр. 9, у шалтер салу.

Захтев за прелаз у другу васпитно образовну групу

Остала документа:

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09…103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 49/16).