Izaberite stranicu

Поштована/и,

Услуга „еВртић“ објављена је на Порталу, и налази се на https://euprava.gov.rs/usluge/6530

 

Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем линку: https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

Упутство за родитеље налази се на страници https://euprava.gov.rs/eVrtic_kako

 

Вртићи у којима ИМА расположивог капацитета за наведени узраст по Конкурсу за упис деце у Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад 2021/2022. године

 

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА КОНКУРС:
Поштовани родитељи,
с обзиром да се пријаве за упис на конкурсу 2021/2022 године подносе ИСКЉУЧИВО електронским путем, наглашавамо да никаква документација није потребна. НЕ ТРЕБА ДА ПРИКУПЉАТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. Е управа је повезана са ПИО фондом, те ћемо имати увид у то да ли сте запослени или не; е управа је повезана и са матичарима, тако да вам извод из матичне књиге рођених за децу није потребан.

Једино за децу из друштвено осетљивих група (деца са сметњама у развоју, деца која примају социјалну помоћ, деца чији су родитељи тешко болесни…) треба послати додатну документацију на мејл адресу:

socijalard@gmail.com

Додатна документација коју треба послати на мејл (уз поднету електронску пријаву).
Родитељи који шаљу додатну документацију, треба да ставе Име и презиме детета, датум рођења и ЕГН број.

 

deca dokument

Све информације у вези са конкурсом (уколико будете имали потешкоћа приликом подношења електронске пријаве преко е управе) можете добити на бројеве телефона oд 08 дo 14 часова:

0601801388
0601801442

Ови бројеви телефона ће бити активни у време трајања конкурса од 26.04.-26.5.2021. године.

ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕМЕШТАЈ:
Захтев за премештај можете преузети са сајта, одштампати, попунити, скенирати и послати на мејл адресу: socijalard@gmail.com

Захтев за прелаз у другу васпитно образовну групу
Захтеви за премештај се подносе од 26.4-26.05.2021. године. Захтеве који пристигну пре или после тог рока, нећемо моћи да уважимо.

Комисија за упис, испис и премештај деце.

 

Поштовани,

овде можете погледати или преузети Упутство за попуњавање пријаве детета у предшколску установу електронским путем на Порталу еУправа:
Упутство еВртић

 

Конкурс за упис деце у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 2021/2022. годину ће трајати од 26.04.2021. до 26.05.2021. године.

Пријаве за упис ће се подносити електронским путем, односно, преко е управе.

Све информације ће благовремено бити доступне на сајту Установе.

 

Остала документа:

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09…103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 49/16).